کارگاه مهارت های زندگی

 

زندگی کردن یک مهارت است بدین معنی که اگر بخواهیم زندگی شاداب تر؛ موثرتر و اجتماعی تری داشته باشیم و بهتر زیستن را بیاموزیم باید مهارتهایی را فرا گیریم مثلا خودمان را بهتر بشناسیم؛ بتوانیم دیگران را درک کنیم؛ ارتباط خوبی برقرار کنیم؛ هیجانهای منفی خود را تحت کنترل درآوریم؛ مشکلات خود را به شیوه ی صحیح حل کنیم و تصمیم بگیریم.

همه ی ما به عنوان بزرگسال در طول زندگی به صورت غیرمنظم مهارتهایی را کسب کرده ایم. گاهی اوقات خوب عمل کرده ایم و گاهی اوقات بد.

بعضی وقتها توانستیم ارتباط خوبی برقرار کنیم و بعضی اوقات در ارتباط شکست خورده ایم. گاهی بر خشم خود غلبه کرده ایم و گاهی هم از کوره در رفته ایم. گاهی دیگران برایمان تصمیم گرفته اند و گاهی توانستیم برای خودمان تصمیم بگیریم.


با این وجود  نیازمند یادگیری مهارتهای دیگری هستیم. شاید اگر چنین مهارتهایی را از دوران کودکی در کنار آموزشهای درسی می آموختیم چه به عنوان والد و چه به عنوان معلم و مربی از کارآیی بیشتری برخوردار بودیم و شاهد شکوفایی و پیشرفت بیشتر کشورمان می بودیم.

آموزش مهارت‏های زندگی به افراد کمک می‏کند تا بتوانند با خود، دیگران و محیط اطراف سازگار شوند و با مشکلات و چالش‏های زندگی به نحو مؤثری مقابله کنند.
 

آموزش مهارت‏های زندگی به دانش آموزان، موقعیتی را فراهم می‏کند تا در شرایط متفاوت رفتار اجتماعی مطلوب را بیاموزند.

 
مهارت های زندگی

 

تعامل مناسب او با دیگران، خود به خود به ‏وجود نمی‏آید بلکه باید آموزش ببیند که با هر فردی چگونه ارتباط برقرار کند تا دچار تنش و استرس نگردد.

در برنامه ی آموزش مهارتهای زندگی سعی می شود تا در کنار آموزشهای عمومی و درسی فرصتهایی فراهم گردد تا کودکان و نوجوانان با کسب تواناییها و مهارتهایی خاص بتوانند در مورد خود؛ انسانهای دیگر و کل اجتماع به طور موثر؛ شایسته و مطمئن عمل نمایند ونحوه ی صحیح فکر کردن؛ سالم زیستن؛ شاد بودن؛ مفید بودن و موفق بودن را بیاموزد.
 

نوجوانی از حساس ترین دوره های زندگی است.

نوجوانان در این سنین با موقعیت های مختلفی روبرو می شوند که چالش های زیادی را برایشان به همراه دارد.‌از آنها انتظار می رود مسئولیت های جدیدی را بپذیرند، شکل جدیدی از روابط را تجربه کنند، در تصمیم گیری آگاه تر باشند و بتوانند هیجاناتشان را مدیریت کنند.

 

بخشی از مهارتهای مورد نیاز نوجوانان شامل موارد زیر می شود:

۱. خودآگاهی و اعتماد به نفس
۲. همدلی و تنظیم هیجانات
۳.جرات ورزی و کنترل خشم
۴.تصمیم گیری و حل مسئله
۵.مقابله با خلق منفی و مدیریت استرس
۶.ارتباط موثر و آداب معاشرت
۷. مدیریت زمان و مدیریت مالی
۸.آشنایی با فضای مجازی و سواد رسانه
۹.پیشگیری از اعتیاد
۱۰. آموزش های ویژه بلوغ جسمی و جنسی