ماهگرد شاد با راح

با رویکرد آموزش مهارت های زندگی

آموزش مهارت‏ های زندگی، موقعیتی را فراهم می‏کند تا در شرایط متفاوت رفتار اجتماعی مطلوب را بیاموزند. تعامل مناسب او با دیگران، خود به خود به ‏وجود نمی‏ آید بلکه باید آموزش ببیند که با هر فردی چگونه ارتباط برقرار کند تا دچار تنش و استرس نگردد.

آموزش مهارتهاي زندگي به افراد كمك ميكند تا بتوانند با خود، ديگران و محيط اطراف سازگار شوند و با مشكلات و چالشهاي زندگي به نحو مؤثري مقابله كنند. يكي از اين مهارتها، خودآگاهي است.
 

 

 
 

ماهگرد اسفند ماه 1400

جشن کاردستی ها


ماهگرد فروردین ماه 1401

با موضوع خودمراقبتی و سلامت


ماهگرد اردیبهشت ماه 1401

با موضوع آموزش و بازی های حرکتی


ماهگرد خرداد ماه 1401

با موضوع محیط زیست


ماهگرد تیر ماه 1401

با موضوع ادبیات کودک و نوجوان