معرفی دوره ها و پکیج های آموزشی راح

 
  

دبستان

مهارت های زندگی 7 تا 12سال
بازی های فکری - حرکنی 7 تا 12سال
تفکر سوم تا ششم دبستان
نمایش خلاق 7 تا 12سال
بهبود کیفیت یادگیری 7 تا 12سال
کثیف بازی 7 تا 12سال
 
 

نوجوانان

مهارت های زندگی 13 تا 18 سال
یادگیری مشارکتی 13 تا 18 سال
تفکر 13 تا 18 سال
سینما مدرسه 13 تا 18 سال
امروز من چطور است 10 تا 18 سال حتی بیشتر
سلفی یا عکس خوب من 13 تا 18 سال
 
 

والدین

مهارت های زندگی والدین
فرزند پروری 
تربیت جنسی - کودکان 
تربیت جنسی - نوجوان 
مدیریت رفتاری کودکان (PMT) والدین
مدیریت رفتاری نوجوانان (PMT) والدین
ذهن آگاهی والدین
 
 

مربیان


 
 

مشاوره

خانواده
فردی
پیش از ازدواج
کودک و نوجوان
انجام تست های تخصصی
بازی درمانی

نام تست

 گروه سنی

استنفرد بینه دو سال به بالا
وکسلر  شش تا شانزده سال
CAT چهار تا ده سال
NEO هفت سال به بالا
تست تکاملی ASQ از بدو تولد تا پایان 5 سال