آغاز ثبت نام دوره《نمایش خلاق》

Ads

بازی های نمایشی، هنرهای تجسمی، داستان و موسیقی
8 جلسه (دو جلسه در هفته)


  • افزایش تمرکز
  • تقویت حواس پنجگانه
  • شناخت احساسات
  • هماهنگی ذهن و بدن
  • تفکر خلاق
  • و بهبود ارتباط 

مدرس دوره: حمیدرضا حمیدی / لیسانس رشته نمایش - گرایش بازیگری

توسط : admin | تاریخ : 1391/07/12 | نظرات
 

دوره های درحال ثبت نام
 

دوره آنلاین آموزش "تسهیل روابط والدین و فرزندان"

  نوین ترین روش روز دنیا PMT : parent management training

ویژه والدین

 
 

دوره مهارت های زندگی 

 مهارت خود آگاهی

ویژه گروه سنی 7 تا 8 سال 

 
 

دوره مهارت های زندگی

مهارت های خود آگاهی، مدیریت هیجانات، ارتباط، حل مسئله

ویژه گروه سنی ۳ تا ۶ سال
 
 
 

دوره مهارت های زندگی

مدیریت هیجانات " ۸ جلسه "

 ویژه گروه سنی ۷ تا ۱۲ سال

 

  


تربیت جنسی
مهارت های زندگی
کودک من
بهبود کیفیت یادگیری
  


کتاب اصول و قوانین مهم آموزش تربیت جنسی در کودکان
تدوین: فهیمه جاویدمهر
 
  • اﻫﻤﯿﺖ آﻣﻮزش ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ 
  • ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ
  • وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي رﺷﺪي ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻮدﮐﺎن

 
قیمت: چهل هزار تومان