مهارت همدلی 

 
امروزه شاهد تغییرات گسترده ‏ای در شرایط خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، اعتقادی و ... هستیم. دانش ‏آموزان برای اینکه بتوانند با این چالش‏ ها و فشارهای روانی متعدد کنار بیایند لازمست که آموزش ‏های کارامدی در زمینه مهارت‏ های زندگی ببینند. چراکه نداشتن مهارت‏ ها و توانایی‏ های عاطفی و روانی فرد را در برابر مشکلات آسیب‏ پذیر می‏کند. همدلی کردن از جمله این مهارت ‏هاست که آموزش‏ دهندگان با تجربه و کارامد به دانش آموزان ارایه می‏دهند.
مهارت همدلی
 

مهارت همدلی چیست:

همدلی به این معناست که فرد بتواند احساسات دیگران را تشخیص دهد، خود را به جای آن‏ها بگذارد و احساسات و هیجانات آنان را درک کند.
داشتن توانایی همدلی یکی از بهترین ویژگی‏ های انسان است که ارتباط افراد با یکدیگر را آسان و خوشایند کرده و سبب رضایت افراد از خود می‏گردد. این مهارت موجب شده که فرد به دیگران توجه کرده و آنان را دوست داشته باشد. از طرف دیگر او نیز مورد توجه و احترام دیگران قرار گرفته و در نتیجه صمیمیت بیشتری بین افراد ایجاد می‏شود.

 

 

مهارت همدلی    مهارت همدلی  مهارت همدلی


اهمیت یادگیری مهارت همدلی

از سال‏ های نخستین زندگی بسیاری از رفتارهای کودک نشان‏ دهنده‏ ی همدلی او با دیگران است که به‏ سبب تقلید از رفتار والدین می‏باشد. اما در جامعه امروز شاهد این هستیم که با افزایش سن افراد، توان همدلی آنان کاهش می‏یابد. چراکه ماشینی شدن زندگی، کمتر بها دادن به ارتباطات میان فردی، عدم اعتماد به دیگران و... سبب شده افراد به ناراحتی دیگران توجه کمتری نشان داده و خود نیز از بیان ناراحتی و دغدغه هایشان واهمه داشته باشند.
این نکته حائز اهمیت است که فرد خودخواه نمی‏تواند نیازها، احساسات، نگرانی‏ ها و استرس‏ های دیگران را درک کند، بنابراین به خود و دیگران آسیب می‏زند. این آسیب‏ های جسمانی و روانی زندگی فرد و اطرافیانش را تلخ کرده و مانع احساس لذت و خوشبختی می‏گردد. برعکس، فردی که در زمینه‏ ی همدلی کردن آموزش دیده است، می‏تواند حقوق خود و دیگران را درک کرده و به آن احترام بگذارد. برای مثال اگر والدین بابت موضوعی مانند شرایط اقتصادی نامطلوب ناراحت باشند، فرزند یاد می‏گیرد که احساس ناراحتی و نگرانی والدینش را درک کند و از آنان توقعات نابه‏ جا نداشته باشد.
 


روش همدلی کردن

در همدلی می‏توان این مراحل را طی کرد:

   1. ابتدا خوب به صحبت‏ های طرف مقابل گوش دهیم و او را مورد قضاوت قرار ندهیم.

   2. سعی کنیم خود را در جای او قرار داده و موضوع را از نظر او نگاه کنیم.

   3.آنگاه احساسات و هیجانات او را مورد بررسی قرار دهیم تا به درک درستی برسیم.
 
مهارت همدلیمنابع
1. به نقل از سایت bashgah.tebyan.net
2. همدلی، به نقل از سایت www.migna.ir
3. به نقل از سایت fa.m.wikipedia.org
4. مهارت‏ های ده گانه زندگی، تهیه شده توسط رحمان مهدی نژاد.
5. مهارت‏ های زندگی چیست؟، به نقل از سایت www.cpsyazd.ir
6. لاکانی و همکاران( 1385). آموزش مهارت‏ های زندگی، معاونت آموزشی و پژوهشی اداره آموزش