کلاس های برگزار شده خودآگاهی / عکس
سال تحصیلی 94   دبستان میلاد 2  کلاس اول دبستان
سال تحصیلی 94   دبستان امیر کبیر کلاس اول دبستان
تابستان 93  مرکز مشاوره نیک اندیشان  کلاس سوم 10-13 سال
تابستان 93  مرکز مشاوره نیک اندیشان  کلاس سوم 7-9 سال
پاییز 93  مرکز خدمات اجتماعی شهرداری 10-13 سال
پاییز 93 مرکز خدمات اجتماعی شهرداری 7-9 سال
اردیبهشت 94  سرای محله افسریه شمالی 7-9 سال
خرداد 94 مرکز خدمات اجتماعی شهرداری   7-9 سال  10-12 سال  13-15 سال