مدرسه‌ی اجتماعی راح، با تهیه و تدوین  بسته‌ی آموزشی " جعبه ابزار" با روشی نو و خلاق، قدم به قدم کودک شما را با خودش آشنا می‌کند و بعد از گذراندنِ مراحل کارشناسی شده، او را با زیستن در اجتماع کنونی و کسب موفقیت‌های فردی و جمعی آماده می‌سازد.
هدف اصلی برنامه آموزش مهارتهای زندگی بر این است که تا بوسیله این برنامه، در خلال آموزش و تحصیل فرصتهایی فراهم گردد تا کودکان و نوجوانان علاوه بر کسب تواناییهای خواندن و نوشتن، ریاضی و... مهارتهای زندگی را نیز فرا گیرند و یا فرصتهایی برای سایر افراد جامعه ایجاد شود تا مهارتهایی را کسب کنند تا بتوانند در مورد خود، انسانهای دیگر و کل اجتماع بطور شایسته و مطمئن عمل نمایند.
روش آموزشی دوره جعبه ابزار، یادگیری فعال است که از مشارکت مخاطبین خود (یا شرکت کنندگان دوره) استفاده کرده و افکار و احساسات و تجارب آنان را درگیر یادگیری میکند.
روش های یادگیری فعال، (بارش فکری، ایفای نقش، بازی، بحث و گفتگو، فعالیت در گروهای کوچک و بزرگ) است.

در انتهای هر ماه و روایت، همراه دوستان در اردویی بانشاط همراه هستیم.

 

شیوه آموزش مهارتهای زندگی، یادگیری فعال است.

در این شیوه، (فراگیران یا کودکان، نو آموزان و یا شرکت کنندگان، هرچی مناسبه استفاده کنید)، محور اصلی آموزش هستند و تسهیلگران یا مربیان در کنار آنها مسیر یادگیری را هدایت میکنند.

پرسش و پاسخ، بارش فکری، ایفای نقش، بحث و گفتگو در گروههای کوچک و بزرگ روشهای یادگیری فعال است.
علاوه بر آن، بازی، نمایش خلاق، فعالیتهای گروهی، قصه ابزارهای ما در آموزش است.
اینجا جایی است که نوآموزان فرصت مشارکت در فعالیتها را دارند.
اینجا فضای به اشتراک گذاشتن تجارب، احساسات، عقاید و عواطف نوآموزان است.
اینجا از هرگونه قضاوت، ارزشیابی، نصیحت و پند و اندرز به دور است.
تمرین و تکرار کلید تسلط بر هر مهارتی است که نوآموزان اینجا فرصت دارند در کنار هم و با کمک هم راحتتر به مهارتها دست یابند.
  

ماه اول: روایت من (مهارت خودآگاهی + شناخت احساسات)
ماه دوم: درون و برون (مهارت همدلی + مدیریت هیجانات)
ماه سوم: دیدار (مهارت ارتباط مؤثر + کارگروهی)
ماه چهارم: چیستی و چرایی (مهارت تفکر نقاد)
ماه پنجم: راه های بیشمار (مهارت حل مسئله + خلاقیت)
ماه ششم: بازتاب ما (مسئولیت پذیری + خودمراقبتی)

 ماه اول: مهارت خودآگاهی + شناخت احساسات

با ابزاری به نام خودآگاهی به شناخت  جسمانی، رفتاری و هیجانی  خود میرسیم و با این وسیله بهتر میتوانیم خود را معرفی و تعریف کنیم.

پذیرش خود، شناخت افکار، ویژگی های رفتاری پنجره جوهری گفتگو های درونی

من کیستم؟ ویژگی های جسمانی من چیست؟ نقاط قوت و ضعف من کجاست؟چقدر با احساسات خود آشنا هستم؟ چه افکار و باورهایی دارم؟ چه اهدافی را دنبال میکنم؟ا فکر کردن و پاسخ به این سوالات، ما را به شناخت جسمانی، احساسات، ارزشها، افکار و باورها، اهداف و گفتگوهای درونی می رساند. هرچه شناخت نسبت به خودمان بیشتر شود، احساس رضایتمان افزایش می یابد و فعالیتمان بیشتر میشود. 

 

ماه دوم: مهارت همدلی + مدیریت هیجانات

با ابزار شناخت هیجان میتوانیم علاوه بر مدیریت ️ احساسات ️خود، به احساسات دیگران احترام بگذاریم و همدل ️ شویم.

لازمه و پیش نیاز مهارتهای همدلی، دوست یابی، سازگاری با دیگران و جراتمندی و....  این ابزار مانند دیگر مهارتها به آموزشهای کافی نیاز دارد. توانایی شناسایی و نامگذاری احساسات خود و دیگران و پاسخ به آنها را همدلی میگویند و نحوه ی تربیت والدین و مشاهده ی رفتارهای همدلانه در جامعه، سبب تفاوت در توانایی و تمایل به همدلی کردن افراد میشود.
شرط لازم برای همدلی کردن، خودآگاهی ست. شناخت نقاط قوت و ضعف خود و پذیرش آن میتواند ما را به پذیرش و احترام به دیگران برساند.

آموزش مدیریت هیجانات: ما در طول زندگی با احساسات مختلفی درگیر میشویم. بعضی از این احساسات خوشایند و انرژی بخش و برخی ناخوشایند است مثل ترس، غم، خشم.اما هردوی این احساسات لازم و ضروری است. داشتن احساسات ناخوشایند در درازمدت مخرب و آسیب زننده ست. اما اگر آنها را بشناسیم و علت آن را بیابیم، حتما میتوانیم پیامدها و صدمات ناشی از آنها را کاهش دهیم.

 

ماه سوم: مهارت ارتباط مؤثر + کار گروهی

با ابزار همدلی ️در کارهای گروهی و به همراه دیگران میتوانیم ارتباط موثرتری در جمع داشته باشیم.

آموزش مهارت کلامی، مهارت غیر کلامی، گوش دادن فعال، سلطه پذیر، پرخاشگرانه، جرات مندانه

اکنون عصر ارتباطات است. ارتباط یکی از قدیمیترین و عالیترین ابزارهای بشر بوده که توانسته برای آن روشهایی را ابداع کند. مثل کتاب، رادیو، تلویزیون، تلفن، کامپیوتر و......از همه مهمتر ارتباط بین فردی ارتباط چهره به چهره بین دو یا چند نفر، برای رفع نیازهای فردی و اجتماعی است. ارتباط فرایند تبادل افکار، نظرات و احساسات است که باید گوینده و شنونده خوبی باشیم.
 

ماه چهارم: مهارت تفکر نقاد

چرایی های خود را به صحنه می آوریم و بدنبال چیستی ها پرسشگر️ میشویم تا تفکر نقاد️ را بیاموزیم و با این ابزار بدون تحقیق و پژوهش، هر سخنی را باور نکنیم.
 

ماه پنجم: مهارت حل مسئله + خلاقیت

انعطاف پذیری و انعطاف را در خلاقیت تمرین میکنیم و برای مسائل خود و جامعه، راه حل های بیشماری را می یابیم.
اغلب مسائلی که با آن مواجه میشویم، دشوار و پیچیده ست که بایدبرای حل آن تصمیم های سختی بگیریم. استفاده از تجربه در این فرایند، هزینه سنگینی دارد. اما اگر آن را بیاموزیم، میتوانیم با کمترین انرژی و زمان به بهترین راه حل و آرامش نزدیک شویم. آموختن و استفاده از مهارت حل مسئله، کارایی و اعتماد بنفس فرد را افزایش میدهد.
وقتی راه حل تازه ای برای مسئله پیدا میکنیم یا توانایی داریم که مسائل را به شیوه جدید حل کنیم، خلاقیم.
خلاقیت جریان بسیار ساده ای ست که مجموعه عوامل فردی، محیطی و فرهنگی در آن موثرند. در دوره تفکر خلاق همراه با تمرینات ویژه و گروهی به این باور خواهیم رسید.
 

ماه ششم: مسئولیت پذیری + خودمراقبتی

حالا میدانیم چگونه در مقابل خود و دیگران مسئول باشیم و راه هایی را بیابیم که بهتر از خود مراقبت کرده و سالم تر و شاد زندگی کنیم. 

در برنامه ۲ ساعت و نیم جلسه اول:

نتایج پرسشنامه دقیق و کاربردی از والدین و بچه ها به همراه مصاحبه با آنان بعنوان ارزیابی، مشخص میکند که بچه های شرکت کننده در چه سطح مهارتی هستند ، چه دغدغه ای دارند، چه موضوعاتی برای آنها جذاب ست.
این داده ها به ما کمک میکنه که بر اساس نیازها و علائق آنها و با موضوعات داده شده ی مهارتی، کارگاه بهتر و جذابتری تهیه و اجرا کنیم.
سپس در ادامه به وسیله بازی و نمایش خلاق و فعالیتهای گروهی با چند مهارت آشنا میشویم.