عنوان روز ساعت رده سنین
بازی فکری یکشنبه ها 10 تا 11 صبح سوم و چهارم
مهارتهای زندگی یکشنبه ها 11 و نیم تا 12 و نیم سوم و چهارم
تسهیل روابط والدین و فرزندان یکشنبه ها 11 و ربع تا 13 والدین
مادر و کودک دوشنبه ها 11 و نیم تا 12 و نیم 2 تا 4 سال
کودک رشد یافته دوشنبه ها 10 و نیم تا 11 و نیم 4 تا 6 سال
بهبود کیفیت یادگیری  سه شنبه ها 16 الی 17 سوم و چهارم و پنجم
کارگاه ماهانه «ورود به مدرسه» سه شنبه های
 آخر هر ماه
17 و نیم الی 19 و نیم 4 تا 6 سال
مشاوره (کودک/ نوجوان/ خانواده) و تست یکشنبه
و دوشنبه
ساعت 14 الی 19 کودک/ نوجوان/ خانواده

  
  

 
  برنامه کلاس های شهریور و پاییز در حال ثبت نام
 • مدیریت هیجانات و کنترل خشم -> 5 جلسه
 • خودآگاهی و همدلی / اعتماد به نفس -> 3 جلسه
 • مدیریت استرس و مقابله با خلق منفی -> 5 جلسه
 • سواد رسانه ای و مدیریت زمان -> 5 جلسه
 • ارتباط موثر و آداب معاشرت -> 6 جلسه
 • پیشگیری از  اعتیاد و جراتمندی -> 5 جلسه
 • تصمیم گیری و حل مسئله/ مدیریت مالی ->  3 جلسه
 • بلوغ و تربیت جنسی دختران -> 3 جلسه
کودک در محیط و جوی دوستانه، بازی و آموزشهای مرتبط با موقعیتهای اضطراب آور، راههای کنترل اضطراب و راهکارهایی برای کاهش اضطراب را یاد خواهد گرفت.
احساسات خود را به طور مستقیم بیان میکند.
روشهای مختلف کاهش اضطراب را می آموزد.
در فضایی شاد و دوستانه فرصت خوب نگاه کردن، خوب گوش دادن، همدلی کردن، بداهه گویی خلاقیتشان را شکوفا می سازد.

تکنیکها: نمایش خلاق/ قصه درمانی/ روایت درمانی/ بازیهای ریتمی و هیجانی
 • تقویت مهارت گوش دادن
 • تقویت زبان گفتگو
 • ترغیب کودکان به اندیشیدن خلاق
 • تحلیل ادبی
 • تقویت مهارتهای ارزیابی موثر
 • برنامه ریزی برای انتقال تصورات ذهنی به حرکات عینی
 • تقویت قدرت نویسندگی